top of page

Amasya ANDUMEDIC®3 Pro Terapi Sistemi

ANDUMEDIC® 3, özellikle klinik ve profesyonel uygulamalar için tasarlanmış, CLASS IIA sınıfı sertifikalı bir medikal cihazdır.

Andulasyon terapi sistemi Kızıl ötesi ısının ve mekanik titreşimlerin kombinasyonu sayesinde, insan vücudu ATP (adenozin trifosfat) üretimini aktive eden fiziksel uyaranlar tarafından uyarılır ve bu sayede, kas sistemi yoğun bir rahatlamaya kavuşur. Bu yolla, ağrı giderimi sürecinde vücut, etkili bir şekilde desteklenebilir.

ANDUMEDIC®3 5 Biyofiziksel Çalışma Prensibleri

Kan dolaşımının stimülasyonu

prensip-icon3.png

Şikayetlerin çoğu, yetersiz kan dolaşımından kaynaklanmaktadır. Vücudumuzda bulunan kanıngörevi, vücudumuza gerekli besin maddelerinin temin edilmesidir. Kan dolaşımının yetersiz olduğudurumlarda, bu süreç engellenmiş olur ve kendimizi yorgun ve hasta hissederiz. Sağlıklı kanın akışı ilesağlıksız kanın akışı arasında fark vardır. Sağlıksız kanda bulunan hücreler birbirlerine yapışırlar veburuşurlar. Dolayısıyla kan hücreleri canlılıklarını yitirerek vücuda gittikçe azalan miktarda besin öğesitaşımaya başlarlar. Andulasyon kan dolaşımını hareketlendirerek hücreleri birbirlerinden ayırır.Böylelikle kan akışı artırılmış ve güçlendirilmiş olup, ihtiyaç duyulan besin öğelerinin de büyükmiktarlarda taşınması işlemine devam edilir. Kendimizi yeniden daha sağlıklı ve daha canlı hissederiz.

Ağrı sinyallerine süperempoze olarak maskeleyen pozitif sinyaller

prensip-icon2.png

Andulasyon, ağrı sinyalleri üzerinde nörofizyolojik ve hormonal bir süperempozisyon oluşmasını sağlar. İlk aşamada, negatif ağrı sinyallerine süperempoze olan pozitif sinyaller tetiklenir. Bu süperempozisyon işleminin sonucu olarak beynimiz, artan miktarda pozitif sinyal ve uyarı almaya başlar, işte bu sinyaller ağrının giderilmesini sağlar. İkinci aşamada ise Andulasyonun düzenli olarak uygulanması, “vücudun doğal ağrı gidericisi” olarak tanımlanan endorfin salınımı sağlar.

Rahatlama mekanizmalarının harekete geçirilmesi

prensip-icon4.png

Yorucu ve tüketici aktiviteler vücutta kas gerginliğine neden olur. Bu durumdan etkilenen kaslar, ihtiyacı olan besin öğelerinin bir kısmını alamamaya başlar. Andulasyon kan damarlarını genişletir ve böylece kaslara gönderilen kan miktarı artar. Besin öğelerinin emilimi yeniden olması gerektiği gibi gerçekleşir ve gerginlikler giderilmiş olur

Stresin sinir sistemimiz üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Andulasyon, negatif etkileri gideren pozitif sinyaller üreterek dengeyi yeniden sağlar. Bu da stresi azaltır.

Lenf sıvısı akışının stimülasyonu

prensip-icon5.png

Lenf, yalnızca bağışıklık sisteminin bileşik bir parçası olmayıp, aynı zamanda metabolik son ürünlerin atılmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Düzenli olarak uygulanacak stimülasyon size stabil bir bağışıklık sistemi ve iyi çalışan bir metabolizma kazandırır.

Hücrelerdeki enerji üretimi

prensip-icon1.png

Andulasyon, ATP (adenozin trifosfat) üretimini uyaran elektriksel mikro-akımlar üretir. Bu süreç, hücrelerimizde bulunan enerji miktarının artırılmasını sağlar. Bu durumun da, organlarımız ve dolayısıyla sağlığımız üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

ANDUMEDIC® 3'ün çalışması, sinir reseptörlerinden geçerek elektriksel sinyallere dönüşen titreşimlerin üzerine kuruludur. Bu sinyaller diğer sin yalleri omurilikte domine ederler (örn: ağrılı uyarıcı). Bunun nedeni, beyindeki mekanik reseptörlerden gelen sinyallerin, ağrı reseptörlerinden gelen sinyallere göre öncelikli olmalarıdır. Ancak aynı zamanda vücudun kendi enerjisinin (ATP) üretimi de uyarılmaktadır. Etkili bir ağrı giderimi için vücudun bu enerjiye ihtiyacı vardır. Ağrı gideriminin bu önemli nörofizyolojik yönünden bağımsız olarak, vücudun doğasında olan ikinci bir hormonal prensip, burada etkilidir. Titreşimlerin etkisi, endorfin salınımı olarak kendisini gösterir. Özellikle düzenli aralıklarla uygulandığında, bu titreşimler ağrıların dindirilmesini, giderilmesini sağlarlar.

page_7.jpg

Kızılötesi Isı

Kızıl ötesi ısı, ağrı dindirilmesini ve rejenerasyonu sağlayan, test edilmiş terapötik bir prosedürdür. Altı adet kızıl ötesi ısı sensörü, yoğun ve yararlı bir rahatlama hali meydana getirirler. Rahatlatıcı ve hoş bir ısı, 780 ila 1400 nm arasındaki frekans alanında bulunan kısa IRA dalgalarıyla oluşturulur. Kan damarlarının genişlemesi sonucunda ısı, iyileşme sürecine olumlu bir katkı sağlayabilir. Dolayısıyla hem kan dolaşımı hem de hücresel dokulara gidecek olan besleyici maddeler artar. Dahası, yararlı ısı etkisi, ağrılı ve derin kas gerginliklerini yok eder.

Özellikle iltihaplanma durumlarında, daha iyi bir dolaşım sayesinde kızıl ötesi ısı, iltihaplanmaya neden olan maddelerin yok edilmesinde faydalı olabilir.

bed.jpg

Ücretsiz Ön Görüşme Muayene

Sistem hakkında daha fazla bilgi almak ve deneme seansı için ücretsiz ön görüşme talep edebilirsin. Bunun için aşağıdaki bağlantıdan randevu almanız yeterlidir.

Image by Estée Janssens
bottom of page